Szczegółowe informacje

Operator dźwigów samojezdnych

Zapraszamy do zdobycia uprawnień potrzebnych do obsługi żurawia samojezdnego (operator dżwigu)

KURS NA OPERATORA ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO 
na kategorie uprawnień UDT - II Ż

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

 

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych. Egzamin obejmuje wszystkie przedmioty wyszczególnione w planie nauczania.