Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

Operator dźwigów samojezdnych

Zapraszamy do zdobycia uprawnień potrzebnych do obsługi żurawia samojezdnego (operator dżwigu)

KURS NA OPERATORA ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO 
na kategorie uprawnień UDT - II Ż

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia samojezdnego
  (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy),

 

 

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych. Egzamin obejmuje wszystkie przedmioty wyszczególnione w planie nauczania.

Program szkolenia

Program szkolenia zawiera m.inn. :

 

 • Wiadomości ogóle o żurawiach samojezdnych.
 • Uprawnienia operatorów dźwignic.
 • Podział żurawi samojezdnych.
 • Symbole klasyfikacyjne żurawi.
 • Parametry techniczne żurawi.
 • Grupa natężenia pracy żurawi.
 • Dozór techniczny nad żurawiami
 • Zgłoszenie żurawia do rejestracji
 • Wiadomości ogólne o żurawiach
 • Oznakowanie żurawi
 • Stateczność żurawia
 • Elementy żurawi
 • Mechanizmy żurawi
 • Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
 • Eksploatacja żurawi
 • Zawiesia linowe
 • Technologia robót żurawiem
 • Zagrożenia pracy żurawia i BHP
 • Rodzaje zabezpieczeń żurawi